kamers in Leuven
 
 
 

Share talents, forge friendships for life

Steenberg is een studentenhuis in het centrum van Leuven. Gelegen vlakbij het Ladeuzeplein met de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven ligt Steenberg in het kloppende hart van deze bruisende stad.  
Je komt in Steenberg in een omgeving terecht die over alle faciliteiten beschikt om goed te kunnen studeren. Zo is er in de residentie een studeerkamer met bibliotheek en worden stilte en respect voor elkaars studietijd gegarandeerd. Bovendien kan je in Steenberg beroep doen op de inwonende studiecoach die je graag helpt bij het opstellen van je studieplanning of het verbeteren van je studietechnieken. Er worden ook regelmatig culturele activiteiten georganiseerd die je academische vorming verrijken en je helpen om je horizonten te verbreden.
 

Doelgericht

In Steenberg staan twee elementen centraal: studeren en sociale contacten. Het studentenhuis is een thuis voor universiteits-en hogeschoolstudenten van verschillende jaren en richtingen. Steenberg helpt je om je op je studie toe te leggen en je studievaardigheden te ontplooien in een klimaat dat aanzet tot studeren. Indien je wil, kan je ook hulp krijgen bij het opstellen van je studieplanning. Daarnaast leer je hier ook heel wat mensen kennen en krijg je de kans om nieuwe vriendschappen te sluiten.

Encourage active citizenship

 

Steenberg is lid van EUCA 

(European University College Association), een internationale netwerkorganisatie die uitwisselingen tussen studenten uit verschillende landen mogelijk maakt, de ontwikkeling van soft skills of sociale vaardigheden bij studenten wil stimuleren en hen uitdaagt om een actieve rol op te nemen in de samenleving.

Voor wie

Sinds 1965 ontvangt Steenberg meisjesstudenten die op zoek zijn naar net dat ietsje meer. Steenberg stimuleert je om je volledig te ontplooien, mensen te leren kennen, aandacht te hebben voor je medestudenten en van je studententijd een mooie ervaring te maken! In Steenberg vind je een stimulerende studieomgeving die het juiste klimaat vormt om je studies succesvol te kunnen voltooien.

 

 
 
 

In Steenberg huur je een kamer met dagelijks ontbijt en vieruurtje en vier warme maaltijden per week (van maandag tot donderdag) inbegrepen. Verder kan je ook gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes.

Dit houdt in:

 

  • Een gemeubelde kamer met lavabo ( koud en warm water), elektriciteit en centrale verwarming.

  • 3 douches en 2 toiletten per verdieping

  • Gebruik van zitkamer, eetkamer, studeerkamer met internet, garage voor de fietsen, tuin en andere gemeenschappelijke ruimtes in het huis.

  • Schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes.

  • Deelname aan culturele activiteiten en ontspanning.

 

De 25 kamers zijn door hun wisselende grootte verschillend in prijs ( academiejaar 2019-2020: 460 euro per maand).

Je kan uiteraard even langs komen en dan laten wij je het huis graag zien. Maak een afspraak via ons contactformulier of bel even.

´s Avonds is er een warme maaltijd aan 6 euro en ´s middags kan je een koude maaltijd of lunchpakket aan 3,5 euro bestellen.

Wegens verbouwingswerken zijn onze kamers niet meer beschikbaar tijdens het eerste semester van het academiejaar 2019-2020.

Vanaf 1 februari 2020 stellen we 5 vernieuwde kamers ter beschikking. 

Studentenhuis Steenberg bouwt aan de toekomst

 

De Coöperatieve voor Culturele Centra, eigenaar van het gebouw, investeert de komende maanden in het verbeteren van het woon- en studiecomfort en energiebesparende maatregelen. Dankzij de aanpassingswerken zullen er in totaal 20 studenten kunnen verblijven. Ze bereiken op hun beurt een 200-tal indirecte begunstigden door middel van de culturele en solidaire activiteiten.

Het studentenhuis handhaaft democratische huurprijzen, zodat iedereen, ongeacht zijn sociale achtergrond, deel kan nemen aan het residentieel vormingsproject. Gezien onze vzw niet gesubsidieerd is door de overheid of door andere instanties, zoeken wij voortdurend andere vormen van financiering, zoals inkomsten uit zomerverblijven en giften van sympathisanten.

 

Deze investering overstijgt de gewone uitbatingskosten en kan bijgevolg niet met de gewone werkings-middelen gefinancierd worden. Daarom verleent de Koning Boudewijnstichting haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belasting-vermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Gezien de omvang van de behoeften en de fiscale aanmoediging, hopen we op uw steun te mogen rekenen. Zo u dit wenst, kunt u een overschrijving doen op de projectrekening beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling ***128/3160/00059***. Tot 31 december 2020 zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Wij wensen u alvast te bedanken voor uw steun.

 
 

De get-togethers

 

De get-togethers zijn een dagelijks gegeven in Steenberg. Na het avondeten praten we nog een half uurtje bij in de zitkamer. Waarover? Over wat dan ook! Iemand heeft iets grappigs meegemaakt, iemand anders is naar een interessante lezing geweest, nog iemand anders wil graag een presentatie oefenen. Een interessante documentaire gezien? Een gezelschapsspel? Ook dat doen we! De get-togethers zijn zo rijk in verscheidenheid als er mensen in de residentie zijn. 

 
Lezingen
 

2017

 

Conference ‘Virtuous Leadership

By Marie Glorieux, manager of the Belgium Institute for Virtuous Leadership

Virtuous leadership is the first systematic approach to leadership. You are not born as a leader, you can become one! Leadership can change life, culture and business

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezing 'Ervaringen van een militaire arts in een veranderend tijdperk'
Dr. Filip Van Wouwe
'Tijdens deze boeiende lezing vertelde Dr. Van Wouwe aan de hand van een beeldverslag over zijn ervaringen als legerarts tijdens humanitaire missies in landen zoals Congo, Libanon en Afghanistan. Achteraf werd er druk nagepraat met een drankje'
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Donderdag 29 oktober verzorgde Dr. Amal Marogy in Steenberg de conferentie ‘Beauty and culture: means against Islamic extremism in the Middle East’. Dr. Marogy is professor Arabisch en Neo-Aramees aan Cambridge University en oud-residente van Steenberg.
 
Op dinsdag 3 maart gaf Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, een lezing in Steenberg met als titel 'Hoe kunnen wij in de hedendaagse maatschappij meewerken aan de nieuwe evangelisatie?’.
 
2014
Professor Christoffel Waelkens (departement Natuurkunde en Sterrenkunde KU Leuven) was op dinsdag 11 maart onze gastspreker over het thema ‘Geloof en wetenschap’. Professor Waelkens heeft verschillende publicaties omtrent dit thema uitgebracht.
 
Marina Robben, voorzitter van de International Federation for Family Development, gaf op 29 april een voordracht over haar werk met betrekking tot ‘family development’ bij de Verenigde Naties in New York. Aspecten zoals de duurzaamheid van families, armoedebestrijding bij kinderen en de strijd tegen de vergrijzing kwamen aan bod. Het was een leerrijke avond!
 
Op woensdag 29 oktober  gaf journaliste Victoria Martin een conferentie naar aanleiding van haar boek over de ‘Founding fathers of Europe’. De geschiedenis van het ontstaan van de Europese Unie werd op boeiende wijze toegelicht aan de hand van de levensschetsen van de belangrijkste actoren zoals Schuman, De Gasperi en Adenauer.
 
2013
Paolo Artini, hoofd van de Protection Unit bij het Hoog Commissariaat van de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, vertelde op 5 maart  over zijn ervaringen bij het werken in vluchtelingenkampen en zijn recent verblijf in een Jordaans kamp voor Syrische vluchtelingen.
 
Op 28 november gaf Cristina Morales, licentiate Informatica, een voordracht over  het actuele thema ‘Cybersecurity’. Er werd de toehoorders een referentiekader aangereikt om de actuele ontwikkelingen op dit gebied te kunnen duiden.
 
 
 
 

Inspiratie

Ons studentenhuis maakt deel uit van de v.z.w. VOS (Verenigde Ontmoetings- en Studiecentra). De v.z.w. werd in 1977 opgericht en heeft haar maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Molièrelaan 327. Ze heeft een jarenlange ervaring in permanente vorming en culturele animatie voor zowel jongeren als volwassenen. 

 

Voor wie wil, bestaat ook de mogelijkheid om in Steenberg deel te nemen aan activiteiten rond het christelijk geloof zoals bezinningen of cursussen die toevertrouwd zijn aan de prelatuur van het Opus Dei. Over de hele wereld bestaan er residenties zoals Steenberg, waarvan het christelijk ideaal geïnspireerd is op het leven en werk van de heilige Josemaría Escriva (1902-1975), stichter van het Opus Dei.  Voor meer informatie:

 

Je studie neemt een belangrijke plaats in en tegelijkertijd wil je contacten leggen met de anderen. Je wil ook je persoonlijkheid en culturele vorming ontwikkelen en daarom toon je interesse voor de activiteiten die door de andere studenten of door Steenberg zelf georganiseerd worden. Steenberg stimuleert je om ook zelf dingen te ondernemen en op poten te zetten. Je staat achter beide pijlers van het studentenhuis en je begrijpt dat het succes van je academische carrière afhangt van zowel studie als persoonlijke verrijking.

Van residenten wordt niet verwacht dat zij binding hebben met de Katholieke kerk, wel dat ze belang hechten aan de algemene christelijke waarden.

Wat verwachten we van jou?

 

 

Nieuws en activiteiten

Ben je nog op zoek naar een leuk kot? Maak een afspraak met ons en wij tonen je graag het huis. Welkom!

 

 
zorg_en_welzijn.jpg

 

Solidaire Studie

Residentie Steenberg neemt al enkele jaren deel aan het project 'Solidaire Studie'. Dit internationale project wordt in meer dan 10 landen georganiseerd en biedt studenten de kans om met hun studie een bijdrage te leveren aan een sociaal project. Het principe is eenvoudig: voor elk uur dat gestudeerd wordt in een erkende studiezaal gaat er één euro naar een sociaal project. De studeerkamer van Steenberg is zo'n erkende studiezaal. In 2013 en 2014 ging de opbrengst van het project naar een school in Haïti en in 2015 werd er gestudeerd ten voordele van een project in Guatemala. De 'Solidaire Studie' wordt georganiseerd in samenwerking met de NGO ACTEC. Klik hier voor meer informatie.

Chocoladeavond

 

De chocoladeavond is een echte Steenberg-klassieker. We maken een dessertenbuffet- op basis van chocolade uiteraard- en nodigen onze vriendinnen uit.  Je kan nieuwe recepten leren of zelf een specialiteit klaarmaken.

Uitstapjes

 

We proberen regelmatig een daguitstap te doen, soms is dat naar de stad of het dorp waar één van de residenten woont.  Daar krijgen we dan een rondleiding en meestal eindigt de dag bij de persoon thuis, bij een kop warme chocolademelk of een glas cola. 

Af en toe bezoeken we ook een stad die de moeite waard is. Maastricht en Tongeren stonden zo al op het programma. 

 

 
 
Kamers Ladeuzeplein

Studentenkamer Leuven, kot te huur in Leuven, Kamers centrum Leuven, Kamers Ladeuzeplein/Bondgenotelaan Leuven.